Huurverlaging voor duizenden huurders

Vele duizenden huurders hebben per 1 oktober recht op huurverlaging. Op 1 oktober 2015 is het nieuwe woningwaarderingsstelsel in werking gegaan. In deze regeling wordt bepaald wat de maximale huur voor een woning mag zijn. In deze nieuwe regeling speelt de WOZ-waarde van de woning een grote rol, wat als gevolg heeft dat veel huurders […]